Asvaltiranje trotoara i pristupnih puteva i uređenje prostora ispred akademskog centra